BYLO… NIE MINELO - Schron partyzancki obozu /„Wira/” i szpital 665
Rajd do obozu partyzanckiego Wira
BYLO… NIE MINELO