Nagrodzenie Dyplomem Uznania
Rajd do obozu partyzanckiego Wira
Dyplom Uznania