Spotkanie u mjra Stanislawa Mazura
Rajd do obozu partyzanckiego Wira
Spotkanie u mjra Mazura