Spotkanie opłatkowe
Rajd do obozu partyzanckiego Wira
Spotkanie op³atkowe