Inscenizacja w Potoku Gornym
Rajd do obozu partyzanckiego Wira
Potok Gorny