Kontakt z "GRH WIR"  

 
Strona g³ówna
O nas
Historia
Cz³onkowie
Fotogaleria
Rekonstrukcje
O nas w mediach
Aktualno¶ci
Statut
Sponsorzy
Wspó³praca
Ksiêga go¶ci
Kontakt
Linki

 

Je¿eli posiadacie ciekawe zdjêcia z imprez, w których bra³ udzia³ nasz oddzia³ i chcecie siê nimi podzieliæ to prosimy wysy³aæ je na adres: grhwir@wp.pl

 Za wszystkie przys³ane zdjêcia z góry  dziêkujemy.   

 

 

::::::::::2023::::::::::
80 rocznica wysiedlenia Dereźni

::::::::::2022::::::::::
Żniwa w Nowosiółkach
Rocznica Powstania Warszawskiego
Szczebrzeszyn 2022
Rapy 2022
Osuchy 2022
Obóz przejściowy w Biłgoraju

::::::::::2021::::::::::
XIII Rekonstrukcja bitew pod Tomaszowem Lubelskim
Krew w rzece Por – Czernięcin 2021
Rajd 2021
Festiwal Oręża Polskiego
Rocznica Powstania Warszawskiego 2021
Szczebrzeszyn 2021
Rapy 2021
Osuchy 2021

::::::::::2020::::::::::
Pamiętamy 2020
Brodziaki 2020
Odsłonięcie tablicy - Rapy
Komunistyczne więzienie w Błudku
Żniwa w Wasylowie
Szczebrzeszyn 2020
Dzień Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej
Zaboreczno 2020
Miechowice 2020 – 75 rocznica zbrodni na ludności cywilnej

::::::::::2019::::::::::
15-lecie GRH "Wir"
Partyzancka Droga Krzyzowa
Porytowe Wzgórze
Nowosiółki
76 rocznica Rzeczpospolitej Józefowskiej
Zwierzyniec
75 rocznica obrony Brzezin, śladami por. Stefana Kobosa ps. „Wrzos”
73 rocznica odbicia więźniów z ZK Zamość
V Rajd Ordona
Odznaczenie dla Andrzeja Sokala
Zaboreczno
"WIR" w "KRZYKU"
Premiera filmu "Wszystko dla Polski"
Rocznica rozstrzelania rodziców i siostry Konrada Bartoszewskiego

::::::::::2018::::::::::
Inscenizacja w Potoku Górnym
Pamiętamy 2018
Na wzgórzach i w lasach Zielonego
Nagrodzenie Dyplomem Uznania
Wysiedlenie Łukowej
Rapy 2018
74 rocznica Bitwy pod Osuchami
Kitów - inscenizacja tragicznej pacyfikacji
75 rocznica pacyfikacji Szarajówki
72 rocznica odbicia więźniów- Zamość
Bieg „Tropem Wilczym” 2018

::::::::::2017::::::::::
Opłatek patriotyczny 2017
Rajd grudniowy 2017
11 listopada 2017
Pamiętamy 2017
Uroczystości pogrzebowe "Jara" i "Eama" - Żołnierzy Niezłomnych
Brodziaki 2017 - IV Piknik Historyczny
Ulanów 2017
Szczebrzeszyn - 73 rocznica wkroczenia AK
Radecznica 2017
73 rocznica rozstrzelania partyzantów – Rapy
Bitwa pod Osuchami
Książka „Szpital Leśny AK 665” - spotkania autorskie
Rajd "Ostoi"
74 rocznica Rzeczpospolitej Józefowskiej
Otwarcie Szpitala 665
Szarajówka - 74 rocznica spalenia mieszkańców
"Było, nie minęło..." przy odbudowie Szpitala 665
Bieg Tropem Wilczym Biłgoraj 2017
Spotkanie opłatkowe 2017

::::::::::2016::::::::::
"Było... nie minęło" i "Odkrywca" w Szpitalu nr 665
Rajd szlakiem obozów partyzanckich 2016
73 rocznica pacyfikacji wsi Małoniż
Pamiętamy 2016
Film Powstanie Zamojskie
Spotkanie u mjra Stanisława Mazura
Otwarcie odbudowanego schronu - 15.10.2016r.
Inscenizacja bitwy pod Osuchami
60 rocznica wkroczenia Zaporczyków do Czudca
Miesięcznik „Odkrywca” przy budowie schronu „Wira” - 27.08.2016
„Było …nie minęło” przy budowie schronu „Wira” - 13.08.2016
"Wkroczenie oddziału AK do miasta" - Szczebrzeszyn 2016
"Konspiracja w klasztorze" - Radecznica 2016
Rapy 2016 - "72 rocznica rozstrzelania partyzantów"
72 rocznica bitwy pod Osuchami
Szarajowka - 73 rocznica spalenia mieszkancow
Zamosc - 70 rocznica odbicia wiezniow
Obchody 3 Maja -Zoltance 2016
BYLO… NIE MINELO - Schron partyzancki obozu „Wira” i szpital 665
91 urodziny mjra Stanislawa Mazura
"Rzeczposplita Bieliñska" - Bielin 2016
Premiera filmu "Ch³opcy z lasu"
Jozefow 2016 - 73 rocznica rozstrzelania rodziny Bartoszewskich oraz otwarcie wystawy Konrad Bartoszewski „Wir”
Stalowa Wola 2016
Zaboreczno 2016
Spotkanie op³atkowe

::::::::::2015::::::::::
Radecznica 2015
Rapy 2015 - "71 rocznica rozstrzelania partyzantów"
"71 rocznica bitwy pod Osuchami" Osuchy 2015
"Wieczornica Partyzancka" 2015
"Noc Kultury" 2015
"Rzeczpospolita Józefowska”" Józefów 2015
Rajd do obozu partyzanckiego Wira 2015
72 rocznica spalenia mieszkañców Szarajówki 2015
"Rzeczpospolita Zasmycka" Zasmyki 2015
72 rocznica rozstrzelania rodziny Bartoszewskich
Spotkanie ze Szwadronem Podkarpacie

::::::::::2014::::::::::
Spotkanie op³atkowe
Pamiêtamy 2014
Brodziaki 2014 - "Odbicie mostu"
Niepo³omice - Pola Chwa³y
¦lub Eli i Obiego
Noc Kultury
Pomoc dla Micha³ka
Brodziaki 2014 - "Wieczornica Partyzancka"
Bi³goraj 2014 - "70 rocznica Powstania Warszawskiego"
Radecznica 2014 - "64 rocznica likwidacji klasztoru i gimnazjum w Radecznicy"
RAPY 2014 - "70 Rocznica rozstrzelania partyzantów"
Osuchy 2014 - "70 rocznica bitwy pod Osuchami"
Posadów 2014

::::::::::2013::::::::::
Obóz "Corda"
Znicz pamiêci - Lublin 02.11.2013
Rekonstrukcja bitew pod Tomaszowem Lubelskim
150 Rocznica bitwy pod Panasówk±
70 rocznica likwidacji obozu przesiedleñczego w Zwierzyñcu
Dzieñ Wojska Polskiego Tomaszów Lubelski 2013
"Szlakiem walk partyzanckich" - rajd pieszy
Bi³goraj 7.07.2013 Inscenizacja "Odbicie wiê¼niów z budynku GESTAPO"
OSUCHY 2013 - "69 rocznica bitwy pod Osuchami"
Szarajowka 19.06.2013 - "70 rocznica pacyfikacji Szarajówki"
Rymacze 20.04.2013 Ukraina.
"69 rocznica przebicia siê z okra¿enia ¿o³nierzy 27 WDP AK"

::::::::::2012::::::::::
Skierbieszów 2012 - "70 rocznica wysiedlenia Skierbieszowa i okolic"
¦lub Uli i Le¶nego
Tomaszów Lubelski 2012
RAPY 2012 - "68 Rocznica rozstrzelania partyzantów"
OSUCHY 2012 - "68 rocznica bitwy pod Osuchami"
Rajd Szlakiem ¿o³nierzy Wrze¶nia
69 rocznica pacyfikacji Szarajówki

::::::::::2011::::::::::
Rajd pieszy szlakiem walk partyzanckich

:::::::::: WYBIERZ ROK I MIEJSCE REKONSTRUKCJI ::::::::::

.:::::::::: Projekt  walter20@wp.pl ::::: Administrator obi@grhwir.pl ::::::::::.

.::::::: Wszelkie prawa do materia³ów zamieszczonych na stronie zastrze¿one - GRH "WIR" :::::::.