Robione przez nas rekonstrukcje są próbą odtworzenia bitew i potyczek prowadzonych przez Armie Krajową. Wszystkie rekonstrukcje robione przez nas są poprzedzone dokładnymi studiami nad przebiegiem walk, umundurowaniem i uzbrojeniem. Stanowią one doskonałą lekcje historii.

 

  

   Rekonstrukcje, które robimy lub w których bierzemy udział staramy się wykonywać jak najlepiej i jak najbliżej prawdy historycznej, pomaga nam w tym zgromadzona przez lata wiedza na ten temat. Tam gdzie to możliwe staramy się korzystać z relacji naocznych świadków i uczestników tamtych wydarzeń.

   Robimy to z nadzieją, że przyczynimy się choć w niewielkim stopniu do podniesienia patriotyzmu i zainteresowania tak przecież bogatą historią naszej ziemi.